Zamówienia

O FIRMIE

GALERIA

KARIERA

KONTAKT

KARTY FLOTOWE

login X-TRACK

login KARTA FLOTOWA

Pakiet Transportowy

OFERTA

OBRÓT PALIWAMI OPAŁOWYMI

ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU

 

Od dnia 1 września 2019 r. zmienią się zasady dokumentowania obrotu paliwami opałowymi.

Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać papierowych

oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów do celów grzewczych.

Oświadczenia te będą składane elektronicznie w systemie SENT. Uczestnicy obrotu paliwami

opałowymi muszą dokonać rejestracji jako tzw. pośredniczące podmioty olejowe (sprzedawcy) lub zużywające podmioty olejowe (nabywcy).

 

Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój dom albo budynek, lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym, od 1 września 2019 r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczny system SENT, zamiast składania sprzedawcy papierowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych olejów opałowych do celów grzewczych. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie się.

 

Dokonać rejestracji można:

 

  • na Portalu PUESC (https://puesc.gov.pl/) lub na Portalu Podatkowym (https://www.podatki.gov.pl/) - przesyłając zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU. Uwaga: usługa rejestracji na Portalu Podatkowym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie dostępna po 1 września 2019 r.,
  • w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą wypełnić elektroniczny formularz AKC-RU,
  • przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli podmiot nie może dokonać rejestracji korzystając z formularzy elektronicznych.

 

Ta sama zasada dotyczyć będzie podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą i ogrzewa swój budynek, halę produkcyjną, suszy produkty rolne lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym. Również przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż olejów opałowych na nowych zasadach będą musieli zarejestrować się i uzyskać status tzw. pośredniczącego podmiotu olejowego. Sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych z zastosowaniem dotychczasowej stawki akcyzy będzie dopuszczalna wyłącznie na rzecz innych pośredniczących podmiotów olejowych lub na rzecz osób i podmiotów zużywających ten olej, które zarejestrują posiadane urządzenia grzewcze (piece) we właściwym w zakresie akcyzy, urzędzie skarbowym i uzyskają status tzw. zużywającego podmiotu olejowego.

 

Zgodnie z nowymi regułami, bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem opałowym

przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w SENT, a odbiorca będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie odebranego oleju.

 

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe będzie

stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020 r. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Podmioty te będą też mogły pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

 

W załączeniu opracowana przez Ministerstwo Finansów:

 

  • Informacja dla osób fizycznych oraz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej - zmiany w obrocie paliwami opałowymi
  • Informacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - zmiany w obrocie paliwami opałowymi

 

Podstawa prawna:

 

  • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1556).
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2019r., poz. 1578).

OSOBY FIZYCZNE

PRZEDSIĘBIORCY

INSTRUKCJA REJESTRACJI URZĄDZENIA OPAŁOWEGO (AKC-RU)